Chính sách bảo mật thông tin

  1. ECO HEALTH VN thu thập thông tin từ các khách hàng mua sắm online và offline và cả những khách hàng ghé thăm để được tư vấn, tìm hiểu về sản phẩm chứ chưa mua hàng
  2. Các thông tin thu thập từ khách hàng :
   • Họ và tên
   • Số điện thoại
   • Địa chỉ
   • Email
 • ECO HEALTH VN sử dụng thông tin của khách hàng để:
  • Cung cấp cho khách hàng thông tin về các sản phẩm, dịch vụ mới, các chương trình khuyến mãi của ECO HEALTH VN
  • Tư vấn, hỗ trợ khách hàng tốt hơn
  • Giải quyết thắc mắc, khiếu nại và các tranh chấp phát sinh (nếu có) giữa ECO HEALTH VN và khách hàng
 • ECO HEALTH VN cam kết không chia sẻ, buôn bán thông tin khách hàng trừ trường hợp:
   • Được khách hàng đồng ý
  • Được các cơ quan chức năng yêu cầu và phù hợp với pháp luật Việt Nam
 • ECO HEALTH VN lưu trữ thông tin của khách hàng trong suốt quá trình hoạt động và cung cấp dịch vụ cho đến khi khách hàng có yêu cầu hủy thông tin