2 Cách ngâm rượu đương quy – vị thuốc có nhiều công dụng với sức khỏe